top of page

O MNE

Volám sa Szabolcs Szerda.

 

Svoj diplom som získal na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študoval som odbor nemecký jazyk a literatúra.

 

Svoje trénerské štúdiá som začal vo Viedni na PFA Fitness Academy, študoval som odbor osobný tréner a inštruktor fitnesu.

Potom som sa zúčastnil na kurze inštruktora Gymnastics Method u Ádáma Gödrösa, po ktorom nasledovala odborná príprava z SMR Systemu u Ferenca Csíkyho.

Okrem toho dlhé roky (až dodnes) sa autodidakticky vzdelávam pomocou skvelých kníh, článkov a podcastov výborných odborníkov.

  • Inštruktor Gymnastics Mehod Level 1

  • Vedúci inštruktor Gymnastics Method Kids

  • Odborník SMR Systemu

unnamed.jpg
image_6483441%20(2)_edited.jpg

Snažím sa zlepšovať kvalitu pohybu detí aj dospelých.

 

Od septembra 2020 na našich skupinových tréningoch spolu s viacerými kolegami – inštruktormi Gymnastics Mehod Kids - pomáhame pri rozvíjaní sily detí pomocou vlastnej váhy.

 

Pre mňa je jednou z najdôležitejších vecí pomôcť deťom s ich nedostatkom zručností v dnešnom sedavom svete.

 

Mojím cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu detí a dospelých na skupinových a individuálnych tréningoch.

bottom of page